Succé för tillfällig sommarpark på Täby torg 2019

60 st MPS Kub levererades färdigplanterade i juni 2019 till Täby torg för att skapa en mysig och avslappnande tillfällig sommarpark. Det blev stor succé för detta initiativ, som spred glädje hela sommaren. Kuberna ramar in sommarparken och står dels på rad längs med ett av gångstråken
samt i en rad med dubbla kuber som en luftig "vägg" inne i parken.
På denna bild från slutet av augusti har sommarfägringen börjat höstblekna - men skapar fortfarande
en trivsam och ombonad miljö. Parken är mycket välbesökt och har fått stort gensvar såväl från allmänhet som andra berörda enligt landskapsarkitekt Sandra Hellström på Samhällsutvecklings- kontoret i Täby kommun.

Till start
klicka >>