Århus kommun på Jylland bygger blomsterpelare med tre staplade MPS Kub. För att arrangemangen skall stå så stabilt som möjligt använder man den speciella bottenramen.
Blomsterpelarna placeras i grupper på centrala platser i staden, men man försöker variera placeringar och färger år från år.
Man har med framgång provat olika sorters växter i Kuberna och har kunnat konstatera att bland annat petunia 'Surfinia' och 'Million Bells' fungerar mycket bra.

Till start
klicka >>