Exempel på bestyckning med Mona Flexilink långtidsbevattning i låga och vida planteringskärl.
I låga och vida kärl bör man öka jordvolymen genom att "bygga" en kulle enligt nedanstående principsektion. Växterna trivs bättre och blir mer synliga. Det ger planteringen en helt annan volym.
I detta exempel, kärl OAS med diameter 160 cm, används 800 liter jord,
5 st seriekopplade Mona Flexilink 77 med vattenkapacitet på drygt 40 liter.

MONTERINGSANVISNING
1. Avståndet mellan vattenmagasinets ovansida och rötterna bör inte
överstiga 15 cm. Lägg först ett lager med jord så bevattningssystemet
vilar plant.
2. Montera O-ringar som tätning mellan vattenmagasin och flexrör.
Dessa monteras i flexrörets andra rilla. Använd tvållösning eller fett
för att underlätta monteringen.
3. Montera hatt för påfyllnadsrör och luftningsrör. Behöver detta kortas
av så tag av tratten och kapa röret. Glöm inte att korta nivåstickan lika mycket. Sätt på ändförslutning.
4. Fyll de kapillära benen med jord. Tryck till jorden lätt för att undvika luftfickor.
5. Fyll upp kärlet med jord. Färdigt för plantering.

Systemet fungerar som grundvattnet i naturen. Genom de jordfyllda kapillära benen, som går ned i bevattningsmagasinet, fördelas fuktighet i rätt mängd till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre. Sammantaget ger detta starkare tillväxt, förlängd blomning och ökad livslängd som resultat. Lycka till!

Till start
klicka >>
För information och offert: agenten.nu@telia.com