Helsingörs Golfklubb har använt MPS Kub sedan 1998. De har totalt sex kuber som varje år placeras ut vid infarter, restaurang och klubbhus. Golfklubben får kuberna iordningställda och planterade hos en lokal trädgård. Ansvarig banpersonal behöver alltså under säsongen endast fylla på vatten en till två gånger per vecka.
.
Till start
klicka >>