Hur ett parkeringshus förvandlas till bostäder med prunkande takträdgård.
Parkeringshuset Wahrenberg byggdes på 60-talet och ligger mycket centralt mellan Brunkebergstorg och Drottninggatan i Stockholm. Ett kritiserat betongkomplex som omvandlats 1997, då 88 bostäder har byggts ovanpå och "hängts" runt den gamla fasaden på ett sätt som krävt nya tekniska lösningar.
Centralpunkten i fastigheten är utan tvekan den trivsamma takträdgården.
Med hänsyn till belastningstrycket mot bjälklaget måste man begränsa jordvolymen. Genom att installera Mona Plant System kapillära långtidsbevattning har man kunnat hålla jorddjupet på mellan
40 cm och maximalt 80 cm vid träden. Dessutom har man fått en lättskött anläggning med snabb etablering och stark tillväxt. Ett bra exempel på LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten i
praktiken, då regnvatten från tak via stuprör enkelt kan kopplas till systemet, magasineras och
vattna växterna vid torr väderlek. Se vidare Mona Link.

Fakta:
Byggherre: Skanska
Planteringsyta cirka 250 kvadratmeter.
Landskapsarkitekt: Arkitekt LAR Pia Krensler
Bevattningssystem: MPS kapillära bevattning med 251 st. seriekopplade Mona Link 24.
Trädgårdsentreprenör: Solna Trädgårdsanläggning AB
.
Till start
klicka >>