Monteringsanvisning 3 seriekopplade Mona Flexilink.

1. Avståndet mellan vattenmagasinets ovansida och rötterna bör inte
överstiga 15 cm.
2. Montera O-ringar som tätning mellan vattenmagasin och flexrör.
Dessa monteras i flexrörets andra rilla. Använd tvållösning eller fett
för att underlätta monteringen.
3. Montera hatt på påfyllnadsrör samt luftningsrör. Behöver luftnings-
röret kortas, så tag av tratten och kapa röret. Glöm inte att korta
nivåstickan lika mycket. Sätt på ändförslutning.
4. Fyll de kapillära benen med jord. Tryck till jorden lätt för att undvika luftfickor.
5. Fyll upp kärlet med jord. Färdigt för plantering.

Klicka: Bild på monterat system

Systemet fungerar som grundvattnet i naturen. Genom de jordfyllda kapillära benen, som går ned i bevattningsmagasinet, fördelas fuktighet i rätt mängd till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre. Sammantaget ger detta starkare tillväxt, förlängd blomning och ökad livslängd som resultat. Lycka till!

Till start
klicka >>