Bevattningsritning och monteringsanvisning 3 st Mona Link 7 i ring.

1. Avståndet mellan vattenmagasinets ovansida och rötterna bör
inte överstiga 15 cm.
Lägg först ett lager med jord så bevattningssystemet vilar plant.
2. Montera O-ringar som tätning mellan vattenmagasin och flexrör.
Dessa monteras i flexrörets andra rilla. Använd tvållösning eller fett
för att underlätta monteringen.
3. Montera luftnings/påfyllnadsrör. Behöver detta kortas av så tag av
tratten och kapa röret. Glöm inte att korta nivåstickan lika mycket.
4. Fyll de kapillära benen med jord.
Tryck till jorden lätt för att undvika luftfickor.
5. Fyll upp krukan med jord. Färdigt för plantering.

Systemet fungerar som grundvattnet i naturen. Genom de jordfyllda kapillära benen, som går ned i bevattningsmagasinet, fördelas fuktighet i rätt mängd till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre. Sammantaget ger detta starkare tillväxt, förlängd blomning och ökad livslängd som resultat. Lycka till!

Till start
klicka >>