Bevattningsritning och monteringsanvisning 4 st Mona Link 24
MONTERINGSANVISNING - Se även bild på komplett bestyckning med 4 Mona Link 24.
1. Avståndet mellan vattenmagasinets ovansida och rötterna bör inte överstiga 15 cm.
Lägg först ett lager med jord så bevattningssystemet vilar plant.
2. Montera O-ringar som tätning mellan vattenmagasin och flexrör. Dessa monteras i flexrörets
andra rilla. Använd tvållösning eller fett för att underlätta monteringen.
3. Montera hatt för påfyllnadsrör och luftningsrör. Behöver detta kortas av så tag av tratten och
kapa röret. Glöm inte att korta nivåstickan lika mycket. Sätt på ändförslutning.
4. Fyll de kapillära benen med jord. Tryck till jorden lätt för att undvika luftfickor.
5. Fyll upp kärlet med jord. Färdigt för plantering.

Systemet fungerar som grundvattnet i naturen. Genom de jordfyllda kapillära benen, som går ned i bevattningsmagasinet, fördelas fuktighet i rätt mängd till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre. Sammantaget ger detta starkare tillväxt, förlängd blomning och ökad livslängd som resultat. Lycka till
Till start
klicka >>