Bevattningsritning 4 st Mona Link 24 för trädbevattning

MONTERINGSANVISNING

1. Linkarna placeras på 50-60 cm djup.
2. Montera O-ringar som tätning mellan vattenmagasin och flexrör. Dessa monteras i
flexrörets andra rilla. Använd tvållösning eller fett för att underlätta monteringen.
3. Montera hatt för påfyllnad. Luftningsrör med nivåmätare monteras på sista linken.
Sätt på ändförslutning.
4. Fyll de kapillära benen med jord. Tryck till jorden lätt för att undvika luftfickor.
5. Fyll upp med jord. Färdigt för plantering.

Systemet fungerar som grundvattnet i naturen. Genom de jordfyllda kapillära benen, som går ned i bevattningsmagasinet, fördelas fuktighet i rätt mängd till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre. Sammantaget ger detta starkare tillväxt och ökad livslängd som resultat. Lycka till !

Till start
klicka >>