Mona Plant System. Bevattningsritning för rabatt 120-140 cm x 420-480 cm.

1. Avståndet mellan vattenmagasinets ovansida och rötterna bör inte överstiga 15 cm.
2. Montera O-ringar som tätning mellan vattenmagasin och flexrör. Dessa monteras i
flexrörets andra rilla. Använd tvållösning eller fett för att underlätta monteringen.
3. Montera hatt för påfyllnad och luftningsrör. Behöver detta kortas av så tag av tratten
och kapa röret. Glöm inte att korta nivåstickan lika mycket. Sätt på ändförslutning.
4. Fyll de kapillära benen med jord. Tryck till jorden lätt för att undvika luftfickor.
5. Fyll upp med jord. Färdigt för plantering.

Systemet fungerar som grundvattnet i naturen. Genom de jordfyllda kapillära benen, som går ned i bevattningsmagasinet, fördelas fuktighet i rätt mängd till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre. Sammantaget ger detta starkare tillväxt, förlängd blomning och ökad livslängd som resultat. Lycka till!

Till start
klicka >>