Exempel på Mona långtidsbevattning till Blackbird växtbädd.

Mona Plant System långtidsbevattning med 5 st seriekopplade Mona
Link 7 med tillbehör enligt mängdförteckning samt 1 st Mona Tank 10
för större växt.

Systemet fungerar som grundvattnet i naturen. Genom de jordfyllda kapillära benen, som går ned i bevattningsmagasinet, fördelas fuktighet i rätt mängd till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre. Sammantaget ger detta starkare tillväxt, förlängd blomning och ökad livslängd som resultat.
.

Till start
klicka >>