Tidig naturblandning för placering i halvskugga
En färdig mix från Verver Export speciellt blandad för att med tidig och naturpräglad blomning
lysa upp under träd i halvskuggiga miljöer - år efter år utan egentligt underhåll.
Lökpakke kommuner 'Blandning under träd', artikelnummer 17004 består av 1000 st lökar och knölar med 10 sorter och arter till en areal av cirka 20 kvadratmeter. (Sidan 8 i Ververs prislista).
Muscaris, eranthis, ornithogalum, chionodoxa, scilla, allium, galanthus, anemone och iris ger mer
än 10 års härlig blomning om de placeras i halvskugga och får vissna naturligt. Bör alltså inte klippas
ner tidigare än 8 veckor efter blomningen.
Blandningen planteras snarast efter mottagandet på 10 cm djup och genomvattnas därefter.
.
Till start
klicka >>