Tidig naturblandning för gräsytor

En färdig blandning från Verver Export - speciellt tänkt för kommunala gräsytor - där man vill ha en
tidig och naturpräglad vårblomning år efter år utan egentligt underhåll.
Lökpakke kommuner 'Blanding til plaener', artikelnummer 17005 består av 1000 st lökar och knölar med 10 sorter och arter till en areal av cirka 20 kvadratmeter. (Sidan 8 i Ververs prislista).
Krokus, galanthus, iris, eranthis, scilla och chionodoxa ger mer än 10 års härlig blomning om de
placeras soligt och får vissna naturligt. Bör alltså inte klippas ner tidigare än 8 veckor efter blomning.
Blandningen planteras snarast efter mottagandet på 10 cm djup och genomvattnas därefter.

.

Till start
klicka >>