Blomåret 2008
Klicka på bilder för förstoring och fakta.

Här några exempel på hur man kan förvandla grå genomfartsleder till blomstrande stråk. Seriekopplade Blombåt 130 med långtids-
bevattning är lösningen. Här en blomstermur vid infarten till Sjöberg.
Klicka på bild för mer information.

I Sollentuna arbetade man med färgmässigt enhetliga kompositioner.
Denna gula blomstermur av Bidens lyste upp trafikleden vid infaren till
Edsberg från början av juni till mitten av oktober.
Klicka på bild för mer information.
Blombåtarna är placerade på refuger där en specialtillverkad adapter
kopplade samman markspjut - som placerats med 140 cm mellanrum -
med Blombåtens hållare. Klicka på bild för mer information.

Här det röda, tredje färgtemat, som inbjudande lyste upp flera hårt
trafikerade leder vid infarter till olika kommundelar i Sollentuna.
Klicka på bild för mer information.
.

Vallentuna centrum har detta år präglats av imponerande blomsterprakt.
Kommunträdgårdsmästare Maria Rydell har skapat färgstarka komposi-
tioner som verkligen lyser upp och bidrar till trivsam miljö.
Dominerande växter är röd kanna på toppen och sidplantering med petunia, hängpelargon, bidens och murgröna. Klicka på bild för mer information.

På bilden till vänster har fyra MPS Kub ställts samman.
På höger bild kärlet Carmen med arrangemang av sommarblommor.
Klicka på bilder för mer information.
.
Så här kan man förvandla en grå "transportsträcka" till en blomstrande
och inbjudande infart. I Vallentuna kommun har man använt kommun-
vapnets färger som grund i blomsterarrangemangen, som hängts upp
på befintliga vägräcken. Klicka på bild för mer information.
.

Blomsterprakt i stället för stenöken - blomdoft i stället för avgaslukt.
Tack vare den kapillära tekniken för långtidsbevattning är det nu praktiskt
och ekonomiskt möjligt att bygga upp planteringar direkt på hårdgjorda ytor. Detta gäller såväl offentlig miljö som gårdar i bostadsområden.
Sergels torg i Stockholm är ett bra exempel på hur man kan få betongen
att blomma. Klicka på bild för mer information.
.

Upplands Väsby kommun använder Blomträd för att få Glädjens trafik-
plats vid E4 att leva upp till sitt namn.
Klicka på bild för mer information.
.

Inte bara sommarblommor. Upplands Väsby kommun har vid Glädjens
trafikplats förlängt säsongen med höstplanteringar i Blomträden.
Klicka på bild för mer information.

.

I Laxå har man för andra året låtit anlägga en "pocketpark" som ger en
trivsam karaktär åt centrumtorget under sommarhalvåret. Klicka här
så framgår hur man byggt upp en kulle med två bevattningslinjer på olika
nivå för att få en praktisk, långtidsbevattnad anläggning med stark tillväxt -
direkt på torgets betongplattor..

.

Se ytterligare presentationer

För information och offert: agenten.nu@telia.com

Till start
klicka >>