Blomvåren 2015
Klicka på bilder för förstoring och fakta.

Över 130 deltagare, ansvariga för dagens och framtidens blommande
och gröna omgivningar, samlades den 13 april på Rosendals Trädgård
i Stockholm. Dagens tema var "The Early Birds", den tidiga blomsterlöken. Målsättningen var att ge inspiration och nya idéer till förhöjd och förlängd blomning i såväl bostadsområden som offentlig miljö. På bilden förevisas
olika sorter i bänkgårdarna.

Den holländska trädgårdsdesignern Jacqueline van der Kloet är
internationellt känd bland annat för sina "magiska" blandningar av blomsterlök i perenna planteringar. Hon presenterade under sitt
föredrag flera projekt både när det gäller privata trädgårdar och stora anläggningar som Keukenhof och Floriaden i Holland, Lurie Garden i Chicago, Battery Park och High Line Park i New York.
.

Jacqueline van der Kloet har designat blomsterlöksarrangemang i samspel med befintliga perenner vid pergolaplanteringarna i anslutning till kaféet. Jacqueline visar här hur man kan skapa en vild och fritt blommande
blandning av olika typer av blomsterlök och använder även en del mindre vanliga sorter som Iris bucharica och Fritillaria 'Chopin' för att under
säsongen få spännande växlingar i färg och form.
Ovanstående bild från 21 april - med tidigt blommande lök.

Detta är samma rabatt som föregående bild - en månad senare.
Bilden tagen 20 maj 2015. Klicka på bilder för förstoring och fakta.
.

Miek Stap har forskat i fem olika klimatzoner - i fem års tid - för att ta
reda på vilka sorter som är lämpliga för naturalisering.
Miek gav förslag på blomsterlök i anslutning till bostäder och för offentlig miljö. Hur plantera blomsterlök så att de under åren förvildas till vackra blomsterfält med rätt lök på rätt plats. Miek gick även igenom lökarnas
"Early Birds" - det sortiment av tidigt blommande lök som använts på Rosendal och andra platser.
.

Exempel på tidigt blommande vårlök i rabatten Vågen på Rosendal.
Detta är en tidig krokusblandning, Verver 'Early Glow', som i sin tur
blandats med en narciss/tulpanblanding.
Denna bild är tagen den 13 april.
Nedan samma rabatt drygt en månad senare.

Detta är samma rabatt som på ovanstående bild. Här har narciss- tulpanblandingen ''Prima Ille et Vilaine' tagit över efter krokusarna.
Klicka på bilder för förstoring och fakta.
.

Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell visar här upp sin lökkomposition i rabatten Ekbacken på Rosendal. Det är vårens budbärare med täta grupper av snödroppar, krokusar, scilla och narcisser. - De tidigt blommande lökarna, som låter sinnen inspireras och hjärtan värmas när blommorna öppnar sig
för nystart i tillvaron.
..
.

Detta är spegelrabatten på Rosendal. En perennrabatt som kompletterats med tidiga lökar som narcisser och kejsarkrona. Bilden tagen 6 maj.

Våren 2015 var det Ververs blandning 'Saint Georges' som lyste upp
mittrefugen framför centralstationen i Stockholm.
Klicka på bild för mer information om refugplanteringarna på Vasagatan.
.

På Strandvägen vid Djurgårdsbron var det en blandning med ett namn
som förpliktigar, 'Verver 2007 Cinquantenaire' skapades till företagets
femtioårsjubileum. Som här kompletterad med vita förgätmigej skapas
en fantastisk buketteffekt i de stora blomsterundlarna.
Klicka på bild för förstoring och fakta.
.

Se även Blomår 2011-2018

Till start
klicka >>