Blomsterskulptur årets nyhet på Elmia Park & Golf

2009 års Elmia Park & Golf i Jönköping hade 10.078 besökare under de tre dagarna i slutet
av september. Många besökare ansåg att årets nyhet var den dekorativa Blomsterskulptur,
som bygger på Mona Plants Systems väl beprövade Blomträd.
Det kan utformas i varierad design med upp till 8 blombollar. Exemplaret på mässan hade tre
bollar varav en oplanterad för att visa konstruktionen. I övrigt presenterades i montern
Mona Plant Systems sortiment av kärl, växtmoduler och bevattningssystem.
.

Till start
klicka >>