Blomträd presenteras på Elmiamässan

MPS - ett system som skapar trivsel med växter
Mona Plant System, MPS,
produceras numera i England och
agent för den svenska marknaden är
Mats Karlströmer hos Agenten.nu
Bevattning enligt naturens metod
Systemet är snillrikt och enkelt. Rationell kapillär bevattning för
planteringar såväl i amplar som krukor och rabatter.
Fördelen är uppenbar. Kapillär bevattning vid roten ger jämn
fuktighet och ökad syresättning av jorden. En annan fördel är
förstås enkelheten. Inga rörliga delar, inget tryck och ingen
okontrollerad vattentillförsel.
Presentation av Blomträd
Det som stod i centrum på Elmia-mässan var ett "Blomträd"
med Mona Plant Systems bevattningsmagasin.
Möjligheten till ökad dekoration med blommor inom kommuner
och annan offentlig miljö ökar
avsevärt när man med detta
system radikalt minskar skötelkostnaden för bevattning.
(ur tidningen UTEMILJÖ oktober 2001).

Läs mer - klicka Blomträd

Till start
klicka >>