Mona Plant System är uppbyggt av olika typer av vattenmagasin. Nedgrävda i jorden tillför de kapillär långtidsbevattning - inomhus och utomhus.
Ovan Mona Flexilink, böjbara och sammankopplingsbara vattenmagasin för såväl enstaka kärl som stora växtanläggningar.
Nedan framgår hur Mona Link kan användas för att lösa bevattningsproblem av slänter och trapparrangemang.

Till start
klicka >>