Levande grönska är vår bästa miljöförbättrare. Den gröna miljön skapar trivsel. Den minskar vandalism och förstörelse. Rätt planerad växer den i skönhet och värde för varje år.
Ett nästan alltid återkommande problem med innergårdar är bevattningen. Vem skall vattna - hur ofta - hur mycket - och hur gör man under semesterperioden?
Problemlösaren för blomlådor och rabatter är Mona Plant System, en kapillär bevattningsteknik som drastiskt minskar antalet bevattningstillfällen, ger starkare tillväxt och förlängd blomning.
Genom att sänka underhållskostnaderna skapar systemet möjlighet till ökad användning av blommor och grönska i vår närmiljö. Se vidare under knapp Bevattningssystem.

Till start
klicka >>