Diplomering av "Årets trädgårdsbok".
Stockholms Gartnersällskap är Sveriges äldsta trädgårdsförening. Det stiftades i juni 1848 i syfte
att "främja medlemmarnas fortskridande och förkofran i hvad som trädgårdkonsten tillhör genom
att bereda tillfälle till utbyte af idéer och erfarenhetsrön".

Denna uppgift fyller sällskapet i dag bland annat genom att, med normalt 8 aktiviteter per år,
anordna föreläsningar, debatter och exkursioner
Dessutom ansvarar Gartnersällskapet sedan 2004 för nominering och genomförande av omröstning
till Årets Trädgårdsbok på mässan "Nordiska Trädgårdar" i Älvsjö.
"Till ledamot av sällskapet kan på styrelsens förslag inväljas självständig eller anställd
yrkesutövare inom trädgårdsbranschen eller annan för sällskapets syfte intresserad person."

I dag finns bland de drygt 200 medlemmarna alla kategorier trädgårdsintresserade.
Föreningens matrikel är ett utmärkt hjälpmedel för att hitta en kollega när man behöver en tjänst
eller ett råd. Här finns en enorm kunskapsbank för medlemmarna att dra nytta av - inte minst från pensionerade medlemmar, som är en mycket stor resurs för de yrkesverksamma.
För vidare information - se hemsida för Stockholms Gartnersällskap.
.
Till start
klicka >>