Härligt lökflor på Sinnenas promenad i Halmstad 2014

Halmstad kommun har längs Nissan skapat ett promenadstråk som kallas Sinnenas promenad.
Det skall stimulera samtliga fem sinnen. Våren 2014 startade "syn" med ett synnerligen
kontrastrikt arrangemang av mycket ljusa till mycket mörkt röda, nära nog svarta nyanser.
Effekten fick man med fem utvalda tulpansorter ur Ververs sortiment.
Den nordskt blonda 'Ivory Floradale' och ljust rosa 'Pink Diamond' fick kontrastera mot tre
mörkt röd/svarta sorter.

Bilden tagen 9 maj 2014. Se mer information om Verver Export
.

Till start
klicka >>