Harmoniskt lökflor på Slottsplanen i Halmstad 2014
Ververs sortiment av blomsterlök ger kreatören fantastiska möjligheter att skapa i färg och form. Kontrastera eller harmoniera. Ovanstående färdiga blanding 'Cornwall' har byggts upp kring den
exklusiva orangebruna fylldblommiga tulpanen 'Brasil' och innehåller utöver tulpaner bl.a. narcisser. kejsarkrona och botanisk iris.
Dämpat, harmoniskt och effektfullt - med lång blomstringsperiod.

Verver 'Cornwall' har artikelnr 11252 och placeras gärna i öppen sol med 60 lök per kvadratmeter.
Naturaliserar och kommer igen i flera år.

Bilden tagen 9 maj 2014. Se mer information om Verver Export
.
Till start
klicka >>