Installation av långtidsbevattnad rabatt med påfyllning av regnvatten enligt LOD.
I Hammarby Sjöstad ligger många innergårdar på bjälklag med därpå följande problem
med dagvattenhanteringen. I Lugnvattnet, Sickla udde, installerades år 2003 Mona Link 24.
Det har här anslutits till stuprör för att magasinera regnvatten för långtidsbevattning av planteringarna - och samtidigt minska dagvattenavrinningen. Ett bra exempel på LOD-hantering i praktiken.
För produktinformation, klicka Mona Link
Se ritning stuprörsanslutning.

Klicka HÄR för bild på planteringen året efter installationen.
Till start
klicka >>