Anläggande av bevattningsystem, Karl Johans Park, Örebro
Installation av Mona Plant System för perennplantering, Karl Johans Park
i Örebro.
Anläggningen, med 70 kvadratmeter planteringsyta, bevattnas av 70 Mona Link 24 - seriekopplade med 4 påfyllnadsställen.
Nedan syns planteringen andra året efter anläggandet samt bevattnings- ritning som låg till grund för installationen.
Till start
klicka >>