Spektakulära blomsterkuber utanför Skövde järnvägstation
Åtta MPS Kub med vertikalplanterade Surfinia och gräs på toppen är vad som kan möta resenärer utanför Skövde centralstation. Mittrefugen i hårdgjord stadsmiljö har blivit blomstrande färgkaskad.

MPS kapillära bevattningsteknik ger möjlighet till nya typer av vertikala arrangemang.
Man kan skapa en dekorativ grupp genom att stapla flera kuber till blompelare.

MPS Kub ger alltså möjlighet till nya typer av växtarrangemang. Murar, väggar, pyramider
eller vad skaparlusten kan tänkas finna för former. Se mer om Mona Plant System växtmoduler.

Ovanstående bild är tagen i augusti 2012.
.
Till start
klicka >>