Leverans av färdigplanterade växtmoduler.
Vi kan leverera färdigplanterade växtmoduler - MPS Kub,
Blomträd, Blombåt och Ampel Vordingborg - klara att ställas
ut och sprida växtglädje. Hittillsvarande kunder huvudsakligen
kommuner och fastighetsbolag.
På vänstra bilden planterad korg till Blomträd, etablerad och
klar att lyftas på plats på sin "stam".
På högra bilden tre MPS Kub som staplats till en 2 meter hög blomsterpelare.

Levererans av färdigplanterade växtmoduler.
Samtliga moduler är försedda med Mona Plant System långtidsbevattning.
MPS Kub behöver normalt endast vattnas var annan vecka.

Prisexempel
MPS Kub med mix av sommarblommor i valfria färgkombinationer - planterad och välrotad i växhusmiljö - levererad till anvisad lossningsplats.
MPS Kub färdig för plantering kostar 2.825 kr.
Arrangemang med mix av sommarblommor,
inklusive högklassig jord, plantering samt
rotningstid kostar ca 2.800 kr. Totalt ca 5.600 kronor.
Fraktkostnad normalt 300 - 500 kronor per färdig-
planterad MPS Kub beroende på mängd och kör-
sträcka.

Mervärdeskatt tillkommer.

För information och offert, kontakta: agenten.nu@telia.com

Till start
klicka >>