Installation av Mona Tank 4 långtidsbevattning.
Mona Tank 4 kan långtidsbevattna alla kärl med en innerdiameter i botten
av minst 24 cm och en höjd av minst 24 cm. Magasinets höjd är 10 cm.
Påfyllnadsröret, som är 46 cm långt, kortas enkelt av till lämplig höjd.
Se vidare under knapp Bevattning av kärl.
.
Till start
klicka >>