2 st Mona Link 24 monterat i kärl Säby från Nola
MONTERINGSANVISNING

1. Montera O-ringar som tätning mellan vattenmagasin och flexrör.
Dessa monteras i flexrörets andra rilla. Använd tvållösning eller fett för att underlätta monteringen.
2. Montera hatt för påfyllnad, ändförslutning samt samt luftningsröret med nivåsticka..
3. Fyll de kapillära benen med jord. Tryck till jorden lätt för att undvika luftfickor.
4. Fyll upp kärlet med jord. Färdigt för plantering.

Systemet fungerar som grundvattnet i naturen. Genom de jordfyllda kapillära benen, som går ned i bevattningsmagasinet, fördelas fuktighet i rätt mängd till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre. Sammantaget ger detta starkare tillväxt, förlängd blomning och ökad livslängd som resultat. Lycka till
Till start
klicka >>