Parkavdelning som skapar tivsel - året runt!
 

Inte bara sommarhalvåret. Parkenheten i Sala nöjer sig inte
med att sprida glädje och trivsel med härliga blomster- arrangemang. Under vinterhalvåret använder man sig bland annat av Blomträdens stomme för att skapa installationer som värmer frusna själar och piggar upp i väntan på vårens och sommarens värme.
Ovan dekoration julen 2003 och nedan installation inför påsken 2004.
Foto: Liza Eriksson

Till start
klicka >>