Halloweenvariant av Blomträd i Sala hösten 2003. Pumpagubbarnas måttsydda tygöverdrag har framställts av kommunens systuga.
Stadsträdgårdsmästare Göran Söderberg har visat att man
med entusiasm och idérikedom kan skapa dekorativa överraskningar som sprider glädje - även inom begränsade kostnadsramar.
Salas installationer på genomfartsleden får mängder av positiv uppmärksamhet.

Inte bara sommarhalvåret. Parkenheten i Sala nöjer sig inte
med att sprida glädje och trivsel med härliga blomster- arrangemang. Under vinterhalvåret använder man sig bland annat av Blomträdens stomme för att skapa installationer som värmer frusna själar och piggar upp i väntan på vårens och sommarens värme.
Ovan dekoration julen 2003 och nedan installation inför påsken 2004.
Foto: Liza Eriksson

Till start
klicka >>