Blomträd vid uppfart Sandvikens kyrka.

Blomträden vid uppfarten till Sandvikens kyrka har blivit uppskattade blickfång - med en mycket lång
blomstersäsong. De fyra Blomträden vårplanteras med penséer och ställs ut redan i mitten av mars,
för att i mitten av juni omplanteras med flitiga Lisa - och stå fram till mitten av oktober.
Kyrkogårdsföreståndare Arne Elg vid Sandvikens kyrkogårdsförvaltning framhåller att skötseln inskränker sig till påfyllning av vatten en gång per vecka.
På ovanstående bild, som tagits i slutet av september 2004, syns fyra Blomträd, planterade med vardera 120 styck flitiga Lisa i drömblandningen 'Rubin', som innehåller färgerna 'wine', 'melon',
'lavender' och 'blush'.
Utöver ovanstående har man även några Blomträd placerade på södra kyrkogården i Sandviken.

Till start
klicka >>