Maximal blomstereffekt med minimalt skötselkrav
Blomträden framför huvudentrén till Sandvikens kyrka har blivit uppskattade blickfång - med mycket
lång blomstersäsong. Blomträden vårplanteras med penséer och ställs ut redan i mitten av mars,
för att i början/mitten av juni omplanteras med Sufinia som står fram till mitten av oktober.

Driftansvarig Arne Elg vid Sandvikens kyrkogårdsförvaltning framhåller att skötseln inskränker sig
till påfyllning av vatten en gång per vecka.

Ovanstående bild, som tagits i mitten av juni 2013, visar Blomträd, planterade vardera med
ca 80 st. Surfinia, blå och vita.

Utöver totalt 10 st Blomträd har kyrkogårdsförvaltningen 8 st MPS Kub som staplats till 4 st
effektfulla blompelare.
.
Till start
klicka >>