Vordingborgs kommun i Danmark placerar Kuberna i grupper om fyra stycken för att, som på bilden,
få en mer kraftfull effekt. De planteras alltså endast på två av de lodräta sidorna och upptill.
När de vuxit till sig i kommunträdgården ställs de ut på plats till en stor kvadrat med de oplanterade sidorna tätt ihop.
Stadsträdgårdsmästaren Flemming Kruse arbetar som synes med rikt varierat och omväxlande växtmaterial.
Till start
klicka >>