Mona Plant System utgör kort sagt en konstgjord grundvattennivå som långtidsvattnar och dessutom tillför syre. Det ger starkare tillväxt och
ökad livslängd som resultat.
MPS-systemet består av både sammankopplingsbara vattenmagasin
(Mona Link) för större anläggningar och tankar (Mona Tank) för mindre planteringar och kärl.
Systemet är välbeprövat och kan även användas för annars svårvattnade
slänter och för planteringar med stor variation i rotstorlek och
vattenbehov.

Användningsområden

MPS kapillära bevattningsteknik kan användas vid alla typer av planteringar.
Den har dock sin största betydelse i arbetsintensiva planteringar med svåra växtförhållanden (begränsad jordvolym, begränsad vattentillgång eller
begränsad syresättning).

Som exempel kan nämnas:
- sommarblommor i kärl, amplar, växtmoduler och blomträd
- sommarblommor och buskar i upphöjda rabatter och bassänger
- nyplantering och livräddning av stadsträd
- innergårdar, altaner och takterrasser
-
alla typer av vinterträdgårdar och kärl inomhus

Vid kapillär bevattning kan växterna utnyttja vattnet till nästan 100 %.
Ingen ytavdunstning och inget vatten eller näring som dräneras bort.
Normalt minskar MPS-systemet antalet bevattningstillfällen till en tredjedel.

MPS kapillära långtidsbevattning ger alltså:
- snabb och säker tillväxt
- optimalt utnyttjande av vatten och gödningsmedel
- frodigare växter och längre blomning
- besparingar i driftskostnader (bevattning) med över 50 %
- idealiskt för LOD - med magasinering av regn för bevattning


Patentskydd och nya produkter

Mona Plant Systems bevattningsteknik har från 1981 varit skyddat
av en serie internationella patent. De tecknades av innovatören
Martti Henttonen, som utvecklade systemet från bevattning av mindre
krukväxter inomhus till ett komplett system med tankar och linkar
för långtidsbevattning av alla typer av anläggningar såväl utomhus
som inomhus.
Ett komplett patent för vidareutveckling av systemet planerades på 90-talet
med ett integrerat rörsystem. Emellertid visade sig denna modell allför
kostsam att tillverka och försök med standardrör har inte slagit väl ut.
Den ekonomiska och praktiskt flexibla lösningen för kapillär långtids-
bevattning med vattenmagasin är det sedan 30 år genomprövade Mona-systemet med tankar och linkar.

Se illustration
Den trygga lösningen och Produktinformation

Till start
klicka >>