Mona Plant System - den trygga lösningen på bevattning.
Mona Plant System består av vattenmagasin som placeras i jorden.
Kapillär bevattning vid roten ger jämn fuktighet och ökad syresättning.
Inga rörliga delar. Ingen teknisk översyn. Inget tryck. Ingen okontrollerad vattentillförsel.
Naturens egen metod för kapillär långtidsbevattning. En trygg och säker lösning för
att skapa trivsel med växter. Se vidare funktionsprincipen och produktinformation.
 
Till start
klicka >>