Bevattningsritning och monteringsanvisning 'Flexiring'
(2 st sammankopplade Mona Flexilink 77 med tillbehör)

1. Avståndet mellan vattenmagasinets ovansida och rötterna bör inte
överstiga 15 cm.
Höga kärl, som ovanstående, fylles upp med jord eller annat fyllnads-
material till bevattningssystemets placeringshöjd.
2
. Kapa vid behov flexrören till lämplig längd.
3. Montera O-ringar som tätning mellan vattenmagasin och flexrör.
Dessa monteras i flexrörets andra rilla. Använd tvållösning eller fett för
att underlätta monteringen.
4. Montera luftnings/påfyllnadsrör. Behöver detta kortas av så tag av
hatten och kapa röret. Glöm inte att korta nivåstickan lika mycket.
5. Fyll de kapillära benen med jord. Tryck till jorden lätt för att undvika
luftfickor.
6. Fyll upp kärlet med jord. Färdigt för plantering.

Se även bild på monterat bevattningssystem i kärl Sturup.

Systemet fungerar som grundvattnet i naturen. Genom de jordfyllda
kapillära benen, som går ned i bevattningsmagasinet, fördelas fuktighet
i rätt mängd till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre. Sammantaget
ger detta starkare tillväxt, förlängd blomning och ökad livslängd som resultat. Lycka till!

Till start
klicka >>