Mona Flexilink bevattningssystem monterat i kärl Sturup från Nola

MONTERINGSANVISNING - Se även bevattningsritning.
1. Avståndet mellan vattenmagasinets ovansida och rötterna bör inte överstiga 15 cm.
Lägg först ett lager med jord så bevattningssystemet vilar plant.
2. Kapa vid behov flexrören till lämplig längd.
3. Montera O-ringar som tätning mellan vattenmagasin och flexrör. Dessa monteras i flexrörets
andra rilla. Använd tvållösning eller fett för att underlätta monteringen.
4. Montera luftningsrör/påfyllnadsrör. Behöver detta kortas av så tag av hatten och kapa röret.
Glöm inte att korta nivåstickan lika mycket.
5. Fyll de kapillära benen med jord. Tryck till jorden lätt för att undvika luftfickor.
6. Fyll upp kärlet med jord. Färdigt för plantering.

Systemet fungerar som grundvattnet i naturen. Genom de jordfyllda kapillära benen, som går ned i bevattningsmagasinet, fördelas fuktighet i rätt mängd till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre. Sammantaget ger detta starkare tillväxt, förlängd blomning och ökad livslängd som resultat. Lycka till

Till start
klicka >>