1994 var premiäråret när Sergels torg i Stockholm förvandlades från stenöken till ett blomsterhav
- direkt på refugernas betongplattor.
Ett antal blomsteröar byggdes upp med torvblock som avgränsning. Tekniken är att torvblocken
fixeras till varandra med smala blompinnar. Plastduk eller geotextilväv kan läggas i botten på för
att förhindra att betongplattorna missfärgas av jorden och för att underlätta framtida rivning av anläggningen.
Planteringen bevattnas av seriekopplade Mona Link 24, en per kvadratmeter bevattnad yta.
Jorddjup 40-60 cm. Normalt fylls anläggningen upp en gång i veckan i anslutning till normal tillsyn
av växtmaterialet.
MPS-systemet ger jämn fördelning av vatten och näring och tillför även syre. Detta ger optimal
växtmiljö med snabb etablering av nyplanterat växtmaterial, stark tillväxt och förlängd blomning.
Se bild på anläggningen i full blom.
.
Till start
klicka >>