Blomsterprakt i stället för stenöken - blomdoft i stället för avgaslukt.
Tack vare den kapillära tekniken för långtidsbevattning är det nu praktiskt och ekonomiskt möjligt att bygga upp planteringar direkt på hårdgjorda ytor. Detta gäller såväl offentlig miljö som gårdar i bostadsområden.
Kärt barn har många namn. "Blomsteröar", "minipark", "pocketpark", "torvblocksplantering" är några benämningar på såväl tillfälliga som permanenta växtarrangemang, oftast med sommarblommor och kringgärdade vanligtvis med torvblock eller kokosklädda dräneringsrör.
Sergels torg i Stockholm på bilden är ett bra exempel på hur man kan få betongen att blomma.
Ytan blev sedermera permanent med fast stenbarriär runt större delen av planteringsytan.
Se anläggningsarbetet.

Till start
klicka >>