Blomåret 2006
Klicka på bilder för förstoring.

I Olofström ville man mjuka upp en grå och stel infartsbro med blommor
- och gärna få variation i floran över säsongen. Resultatet kan ses ovan.
Bilderna visar nio Blombåt 130 som seriekopplats i grupper om tre.
Per Jönsson, som är verksamhetschef för park och skog i Olofströms kommun, berättar att varje Blombåt 130 planterats med 17 st Surfinia och
och 2 st Bidens. Vänster bild är från början av juli. På höger bild, från slutet
av augusti, kan man se hur Bidens efter hand tagit över. Se
närbild.

På gammal tomtmark har man i Olofström även skapat en liten fin park
kring en skulptur till minne av bygdens son Harry Martinson.
Tre Blomträd planterade med vardera 130 flitiga Lisa, Impatiens walleriana 'Expo star mix', ger ett fint lyft till omgivningen.
.

En klar succé blev upprustningen av norra infarten till Vimmerby.
Tretton Blomträd med flitiga Lisa i fyra nyanser skapar en välkomnande blomsterprakt. Denna ovanligt varma höst har de dessutom kunnat stå
kvar - med fullt prydnadsvärde - till sista veckan i oktober berättar
Vimmerbys parkchef Bertil Fors. Klicka på bild för mer information.
Se även Vimmerbys fantastiska blomsteramplar.
.
På Sveavägen i Stockholm, vid Sergels torg, har man skapat en
frodig och blomstrande mittrefug. Se mer om anläggningen under Bevattningssystem.
.
Man kan arbeta på flera olika sätt med blommor och grönska i av sten
och betong hårdgjorda miljöer. Såväl större sammanhängande ytor som
till vänster på Sergels torg, som enstaka dekorativ pelarurna i Berzelii
park, är mycket skötselkrävande och bör förses med bevattningssystem. Klicka på bilder för mer information.
.
Urnor med generösa arrangemang blir trivselskapande blickpunker i
stadsmiljön. Tack vare en jämn, kapillär långtidsbevattning får växterna starkare tillväxt och förlängd blomning - och kan skötas rationellt.
Klicka på bilder för mer information.
.
Vid infarterna till Svenska Bostäder i Skärholmen anlägger man under
hösten 2006 infartsplanteringar. Då avsikten är att skapa frodiga men förhållandevis lättskötta perennplanteringar förses dessa rabatter med
Mona Plant bevattningssystem.
.
Nära 300.000 blomsterlök (narcisser och krokus från Verver Export)
sattes under en höstvecka av holländska experter med lökläggarmaskin.
Det var Svenska Bostäder i Stockholm som på så sätt fick "rivstart" på
sitt ambitiösa blomsterlöksprogram inför våren 2007.
Se exempel på resultatet på Blomvåren 2007.
.
Inte bara för sommarblommor. Med idérikedom och kreativitet kan t.ex.
MPS Kub sprida glädje även under vintern. Ovanstående bilder är från
torget i Anderstorp. - Underhållsfria arrangemang som blivit mycket uppskattade framhåller stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson i Gislaveds kommun.

Se ytterligare presentationer
.
För information och offert: agenten.nu@telia.com
Till start
klicka >>