BevattningssystemKapillär långtidsbevattning utomhus och inomhus som sänker driftskostnaderna.
Jämn vattentillförsel och god syresättning stärker tillväxten och ökar livslängden.
Inga rörliga delar som
kräver underhåll eller med tiden kan
förslitas och gå sönder.
För bland annat kärl, rabatter, träd, terrasser, innergårdar och vertikala planteringar.

VARNING FÖR UNDERMÅLIGA KOPIOR!
Mona Plant System är originalet. Ett väl fungerande
sortiment för långtidsbevattning som i många fall varit i drift,
både inomhus och utomhus, i över 30 år.
Avgörande för funktionaliteten är givetvis vattenmagasinens storlek. Vid prisjämförelse bör man alltid kontrollera pris i förhållande till vattenmagasinering per kvadratmeter
bevattnad yta. Mona Plant System är långtidsvattnande,
flexibelt, lätt att montera utan specialverktyg och syresätter
jorden ordentligt. Det ger maximal växtkraft till minimal
skötselkostnad
.

Klicka för att läsa mer om funktion/patentskydd eller
för konsumentsortiment och övrig produktinformation.

Anläggande av vinterträdgård med Mona Plant System/MPS kapillära bevattningsteknik.
Resultat: Förbättrad tillväxt och växtkvalitet samt lägre skötsel- och underhållskostnad.
Se även illustration vinterträdgård
Utomhus se illustration Den trygga lösningen

Med hjälp av t.ex. torvblock kan man bygga upp blomsterplanteringar direkt på de hårdgjorda ytorna.
Då man inte är beroende av konventionella kärl eller planteringsbassänger kan kreativiteten flöda fritt.
Klicka på bild för mer information.

Parkeringshus som byggts om till bostäder med
en 200 kvadratmeter stor takträdgård, som blivit husets blomstrande centralpunkt.
MPS kapillära bevattning löste bl.a. problemet med
att minimera belastningstrycket på taket och ger
ekonomisk möjlighet till effektiv LOD-hantering.
Klicka på bild för mer information.

Produktinformation - klicka Mona Link
Produktinformation - klicka
Flexilink 77


Vid östra infarten till Åkersberga har man anlagt två välkomnande perennrabatter om vardera 20 kvadrat- meter. Varje rabatt bevattnas med 21 Mona Link 24.
Till höger resultatet efter ett år.
Klicka på bilderna för större bild och ytterligare information. För närbild på rabatt - klicka här.
Se även perennplanteringarna Åkar Pelles Park
i Åkersberga samt Karl Johans Park i Örebro.

Nyplanterade träd i stadsmiljö utsätts för stora påfrestningar under de första åren. Många träd utvecklas dåligt eller dör på grund av torkskador.
Med Mona Link 24 får man ett trädbevattningssystem som bygger på kapillär förrådsbevattning med kontinuerlig tillförsel av vatten och syre.
Vatten och näringsämnen dräneras inte bort.
Dessutom undviks rotdöd till följd av övervattning. Klicka på höger bild för mer information.
 
   

I låga och vida kärl, här OAS 160, kan man med fördel "bygga" en kulle, vilket ger bättre jordvolym och dessutom framhäver växtmaterialet.
Klicka på vänster bild för exempel på monterat bevattningsystem och bevattningsritning för OAS 160.
Se även bevattningsritning för kärl OAS 220.
På höger bild en tvåvånings lättskött och prunkande "blomsterfontän". Här OAS 160 och 110 med förhöjningsring. Se även glasfiberkärl på refug.

Inomhus eller utomhus. Oavsett storlek eller typ av material, så kan planteringskärl förses med kapillär långtidsbevattning - enligt naturens egen metod.
På vänster bild terrakottakrukor i vinterträdgård.
På höger bild exempel på bestyckning av kärl.
Se vidare Bevattning av kärl.
Produktinformation - klicka konsumentsortiment eller för hela tanksortimentet - klicka Mona Tank
.

MPS kapillära bevattningsteknik ger möjlighet till
nya typer av vertikala arrangemang. Här mobila planteringsmoduler, MPS Kub, som blir härliga blombollar med en meters diameter.
De kan även staplas för att bygga blompelare, växt- väggar och mycket annat.
MPS planteringsmoduler är grönlackerade och
levereras kompletta med bevattningssystem och
grön plastpåse för vertikalplantering.
Den planterade Kuben förvandlas av växtkraften till
sin geometriska motsats - ett klot av blommor.

Med specialbeslag eller buntband och bottenram,
på bilden till höger, står arrangemangen stabilt
även vid montering av blomsterpelare med upp till
tre staplade Kuber.

FÄRDIGPLANTERAT! MPS Kub och övriga växt-
moduler kan nu levereras färdigplanterade -
välrotade och i blom - klara att placeras ut för
att sprida växtglädje.
Klicka: Leverans av färdiga arrangemang.

Med MPS Kub kan man skapa nya typer av blomster-
arrangemang. Stora blombollar, färgsprakande
blomsterpelare, murar, väggar, pyramider eller vad skaparlusten kan tänkas finna för former.
Klicka på bild för mer information.
Produktinformation - klicka Kub Se även Blomträd.

"Hanging baskets" med kapillär långtidsbevattning.
Här hängamplar under takutsprång och stolpmonterad
ampel på konsolarm. Praktiskt och lättskött och dessutom frodigare växtlighet och längre blomnings-period.

MPS Ampel med konsolarm 65 cm. Kan dubbel-
monteras på stolpe. Komplett med bevattnings-
system och plastpåse för vertikalplantering.
Produktinformation - klicka MPS Ampel eller den förbättrade, klassiskt runda Ampel Vordingborg
.

MPS Balkonglåda och "Blombåt" ger möjlighet till frodiga och spännade arrangemang tack vare den vertikala planteringsmöjligheten.
Samtliga växtmoduler ger dessutom högt prydnadsvärde från säsongstart.
Seriekopplade balkonglådor framför estrad. Idealiskt även för broräcken och viadukter. God syresättning
och jämn vattentillförsel ger ökad tillväxt, kraftigare blomning och sänkta driftskostnader.
Produktinformation - klicka Balkonglåda och den
förbättrade modellen Blombåt


För information och offert: agenten.nu@telia.com

 
Till start
klicka >>