Installation av Mona Plant System för trädbevattning
Installation av 4 st Mona Link 24 för bevattning av gatuträd.
Träd i stadsmiljö utsätts för stora påfrestningar i begränsade planteringsgropar.
Många träd utvecklas dåligt eller dör på grund av torkskador.
Med som här 4 st seriekopplade Mona Link 24 har man ett trädbevattningssystem baserat på
kapillär förrådsbevattning med kontinuerlig tillförsel av vatten och syre.
Vatten och näringsämnen dräneras inte bort. Dessutom undviks rotdöd till följd av övervattning.
Läs mer om Bevattning av träd på hårdgjoda ytor.
.
Till start
klicka >>