Mona Plant System har utvecklat en rad produkter för
kapillär långtidsbevattning enligt naturens egen metod.
Systemet fungerar som grundvattnet. Genom jordfyllda
kapillära ben, som går ned i bevattningstanken, fördelas
jämn fuktighet till jorden. Dessutom tillförs rötterna syre.
Detta ger starkare tillväxt, förlängd blomning och ökad
livslängd åt växterna - både inomhus och utomhus.

Med Mona Tank kan man göra alla kärl med över 15 cm diameter i botten - och minst 15 cm höga - till lättskötta, långtidsvattnande blomkrukor.
Inomhus i täta ytterkärl och utomhus, under bar himmel,
i kärl med dräneringshål.

De tre mest gångbara modellerna av Mona Tank finns nu
i konsumentförpackning - komplett med nivåmätare och anvisningar på svenska. Detta sortiment passar nästan alla förekommande krukor, såväl för inomhus- som utomhusbruk.
Se instruktionsbild.

MONA TANK...........1.......................2.......................4
Vattenmängd ....... 0,9 liter.............1,9 liter.............3,7 liter
Diameter.................15 cm...............21 cm...............24 cm
Höjd magasin........6,5 cm...............6,5 cm..............10 cm
Påfyllnadsrör..........21 cm.............33,5 cm..............46 cm
Passar kärl
med bottendiam..>15 cm..............>21 cm............>24 cm
och höjd................>15 cm..............>21 cm............>24 cm

Se förteckning återförsäljare.
 
Till start
klicka >>