Blomåret 2007
Klicka på bilder för förstoring.

Här några intressanta exempel på planteringar vid nybyggda Time Hotel på Vanadisvägen i Stockholm. På vänster bild har Mona bevattningssystem installerats i långa lådor som skall bilda grön avskärmning mot närliggande skolgård. På höger bild installation av Mona Link 24 i planteringar som mjukt avgränsar mot gata, tar upp nivåskillnad och ramar in det lilla torget.
Klicka på bilder för mer information.
.

På vänster bild visas seriekopplade Mona Link 24, som installerades vid renovering av befintliga trälådor på Tuna torg i Vallentuna centrum.
På höger bild exempel på upprustning av bostadsgård i innerstaden.
Fastighetsägare med känsla för värdeskapande trivsel med blommor och grönska utnyttjar allt oftare den kapillära bevattningstekniken - en lönsam investering. Läs mer om renovering av gårdar.
.

Med MPS Kub går det att skapa spännande arrangemang som sprider
glädje och intresse. Ovan ett arrangemang från Karlstad centrum där man byggt blomstepelare med två, tre och fyra MPS kub staplade på varandra.
Växtval blev Flitiga Lisa i vitt, lavendel och lila.
.
Höstplantering med tuja, salvia, ljung, blomsterkål och silvertrassel hos Skeppsvikens Fastighets AB i Skövde.
Det spanska gjujärnskälet Esferica diameter 135 cm på vänster bild och
Esferica diameter 90 cm på höger bild.
Klicka på bilder för förstoring. Se vidare produktinformation
.
En blomstermur som effektiv och mjuk inramning. Här har man på Visingsö hotell och konferenscenter i Braheskolan använt 4 st MPS Kub och 3 st Blombåt 130 för att skapa det lilla extra. Klicka på bild för mer information.
.

Inte bara för sommarblommor. Med idérikedom och kreativitet kan t.ex.
MPS Kub sprida glädje även under vintern. Bild från torget i Anderstorp
vinter 2007-2008. Dessa skapelser fanns även som rondelltomtar på flera ställen i kommunen. - Underhållsfria arrangemang som blivit mycket uppskattade framhåller stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson i Gislaveds kommun.
.

Se ytterligare presentationer
.

För information och offert: agenten.nu@telia.com
Till start
klicka >>