Installation av Mona bevattningssystem på innergård

En innergård på bjälklag, Bråvallagatan i centrala Stockholm. De boende hade tröttnat på den kala
och ogästvänliga asfaltgården och ville göra något radikalt.
Två planteringsbassänger på totalt 42 kvadratmeter planteringsyta byggdes upp och försågs med
effektbelysning.
På bilden framgår hur planteringsjord vinschas upp till planteringen vid installationen.
Då de boende själva avser att sköta växtunderhållet har man valt att plantera tåliga perenna arter.
Anläggningen har försetts med Mona kapillära långtidsbevattning så att anläggningen endast
behöver
vattnas cirka var annan vecka under säsongen.
Fakta:
Beställare: Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 21

Planteringsyta: 42 kvadratmeter
Bevattningssystem: Mona Plant System, 42 st Mona Link 24 fördelade på två bassänger.
Entreprenör: Solna Trädgårdsanläggning AB
Se exempel på bevattningsritning.

Till start
klicka >>