Cementringar med MPS bevattning, Grindtorp, Täby
Gårdsrenoveringen i bostadsrättsföreningen Venus i Grindtorp, Täby, påbörjades år 2002.
Dels var gården förvuxen, dels har boendestrukturen förändrats sedan området anlades.
På 1960-talet kryllade det av barn och flera lekplatser behövdes. Nu har området gjorts ljusare
genom trädfällning och hård beskärning av förvuxna buskytor. Asfalten har reducerats och fler
gräsytor anlagts.
I rabatter har man satsat på perenner som kommer igen år efter år och som är enklare att sköta.
I ovanstående cementringar har man installerat Mona Plant System kapillära långtidsbevattning
för att förenkla skötselarbetet.
Fakta:
Beställare: Bostadsrättsföreningen Venus i Grindtorp, Täby.
Bevattningssystem: Seriekopplade Mona Link 24 respektive Mona Flexilink 77.
Entreprenör: HSB Mark
Till start
klicka >>