Installation av blomsterfontän med långtidsbevattning.
Installation av "blomsterfontän" på rondell vid infarten till Karolinska Sjukhuset i Stockholm.
Underdelen, som består av ett glasfiberkärl OAS, med diameter 220 cm,
har här bestyckats med fyra seriekopplade Mona Link 24.
Överdelen, som vilar på en förhöjningsring, är OAS med diameter 110 cm och bevattnas med tre sammankopplade Mona Link 7.
Här här nyplanteringen färdigställd och på bilden nedan framgår nog,
efter sommarens tillväxt, varför vi kallar denna typ av arrangemang för blomsterfontän.
För information och offert: agenten.nu@telia.com
Till start
klicka >>