Viktiga mässpresentationer.
På fackmässan Elmia Park i Jönköping
den 24-26 september 2013 presenterades den stora nyheten Tree Planter Round - för mobila trädplanteringar.
Inlagd 2014-04-14
På Svenska kyrkans vinterkonferens den
12-13 mars 2013 i Skövde presenterades flera nya produkter för blomstrande miljöer
på kyrkogårdar och i offentlig miljö.
Inlagd 2014-03-30
Drygt 10.000 personer besökte fackmässan Elmia Park & Golf 2009 i Jönköping.
Se Blomsterskulptur - årets nyhet 2009 på mässan.
Inlagd 2009-10-19
Fackmässan Elmia Park & Golf i Jönköping äger rum vartannat år.
Se här våra nyheter på mässan 2007.
Inlagd 2007-10-30
Vårblomning och gröna stadsmiljöer
visades på Nordiska Trädgårdar 2007
i Älvsjö. Uppdaterad 2007-05-01
Våren 2006 började inomhus på
Nordiska Trädgårdar i Älvsjö.
Uppdaterad 2006-05-15
På Elmia Garden 2005 demonstrerades
Mona Tank display för Garden Centers.
Inlagd 2005-11-20
Park & Golf 2005 i Jönköping presenterades Verver Exports blomsterlök.
Inlagd 2005-10-10
Från mässan Nordiska Trädgårdar 2005
visas Bästa balkong, Bästa monter och
stora laggkärl. Inlagd 2005-04-19
På Elmiamässan hösten 2003 seglade Blombåten in som en glad nyhet som ger intressanta möjligheter.Inlagd 2003-10-20
Till start
klicka >>