Nyheter från fackmässan Elmia
Park & Golf, Jönköping.

Inför sommarblomsäsongen 2004 presenterades Blombåt.
En ny produkt i serien av växtmoduler för vertikal plantering.
På tidigare mässor har presenterats Blomträd, Kub och Ampel Vordingborg - nu uppmärksammade blickpunkter på gator och
torg runt om i Norden.
Samtliga växtmoduler är försedda med Mona Plant System
(MPS) långtidsbevattning. Därigenom har denna "exklusiva"
typ av arrangemang blivit möjliga att skötas rationellt och
därmed till en låg kostnad.
Blombåten är en mycket flexibel produkt, som kan användas
på många olika sätt. Både som balkong/vägg/brolåda och stolpmonterad som Blomträdet. Detta ger nya spännande möjligheter till kombinationer.

Levande grönska är vår bästa miljöförbättrare och den
kapillära bevattningstekniken skapar möjlighet till ökad
användning av blommor och grönska i en av sten, asfalt
och betong allt mer hårdgjord närmiljö
För produktinformation - klicka Blombåt 130

Blomträd med bevattningssystem

Blomträd, en produkt för spännande vertikala arrangemang i offentlig miljö.

Blomträdet består av följande delar:
- Tvådelad bur med flat botten. Kan planteras på pall.
- Plastduk för vertikal plantering.
- Stolpe med markrör för nedgjutning i mark.
- Lyftöglor så färdigplanterad bur enkelt kan transporteras.
- Mona Tank 25 kapillär långtidsbevattning.

Buren är dessutom vridbar för att få jämn tillväxt med hänsyn
till väderstreck.
Läs vad fackpressen skriver - klicka på UTEMILJÖ
För produktinformation - klicka Blomträd

Ampel - Vordingborg

Denna ampel, med klassiskt rund form, har utvecklats i samarbete med parkavdelningen hos Vordingborg kommun i Danmark.
Den har ett robust utförande för offentlig miljö med trepunkts- upphäng.
Ampelns relativt stora volym, diameter 42 cm, ger bästa förutsättningar för växterna.

Den levereras med Mona Tank 6 långtidsbevattning samt grön plastpåse för vertikal plantering.
Som tillbehör finns en kraftig konsolarm av teleskopmodell.
Det ger intressanta möjligheter till effekfull placering i miljön.
För produktinformation, klicka Ampel.

Mona Plant bevattningssystem för kärl

Exempel på Mona Plant bevattningssystem för planteringskärl. Bevattningsmagasin Mona Tank 10. Vid plantering med större centrumväxt rekommenderas som i detta exempel
2 st. sammankopplade Mona Flexilink 77.

Blomsteröar, takterrasser och gårdar
Kärt barn har många namn. "Blomsteröar", "minipark", "pocketpark", "torvblocksplantering", är några benämningar på såväl tillfälliga som permanenta växtarrangemang, oftast med sommarblommor och vanligtvis kringgärdade med torvblock
eller kokosklädda rör som på bilden.

Mona Plant System löser många praktiska problem och sänker underhållskostnaderna för växtligheten på såväl gator och torg
som för boendemiljöns terrasser och innergårdar.

Läs mer om hur den kapillära bevattningstekniken fungerar - klicka Mona Plant System.

För information och offert, klicka: agenten.nu@telia.com

Till start
klicka >>