Några pressklipp

Artikel ur Mässpegeln Elmia 2009 (PDF) presenterar en av de stora nyheterna för
en blomstrande offentlig miljö.

Allt om Trädgård Stadsträdgårdsmästarnas hemlighet avslöjas.

DN Bostadsbilaga Artikel om Mona Tank
för konsument.
DN Kultur Sommarhaiku
DN Kultur Haiku till tröst

GP helgbilaga
Blänkare om Mona med tanke på torka.
Tidskriften Utemiljö presenterar Mona Plant Systems Blomträd från fackmässan Park och Golf på Elmia i Jönköping.