Några pressklipp

Tidningen Utemiljö nr 1 2019 presenterar
möjligheterna att kombinera bevattnings-
system och dagvattenhantering.

Allt om Trädgård Stadsträdgårdsmästarnas hemlighet avslöjas.
Metro Tulpanfrossa mitt i stan

DN Bostadsbilaga Artikel om Mona Tank
bevattningssystem för konsument.
DN Kultur Sommarhaiku
DN Kultur Haiku till tröst
DN Kultur Livets haiku
DN Kultur Ödeshaiku
DN Namn och Nytt Depparhaiku
DN Namn och Nytt Haikusyfte
DN Namn och Nytt Rimmad (!) haiku
DN Kultur Målhaiku
DN Namn och Nytt Andlig Haiku
DN Kultur Avskedshaiku

GP helgbilaga
Blänkare om Mona tank med tanke
på torka.
Tidningen Utemiljö presenterar Mona Plant Systems Blomträd vid fackmässan Park och Golf på Elmia i Jönköping.
Särtryck av tidskriften Svenska Projekt.
Se artikel om professionell inredning
med växter i den dagliga arbetsmiljön.