Installation inomhus av Mona Plant bevattningsystem

Mona Plant System för långtidsbevattning har i över trettio år använts professionellt för planteringar
såväl inom- som utomhus. Här installeras 4 st Flexilink 77 för att på en inomhusgård klara tre
veckor mellan bevattningstillfällena. Mona Flexilink är böjbar och kan anpassas efter kärlets form.

Mona Plant System utgör enkelt uttryckt en konstgjord grundvattennivå som långtidsvattnar
och dessutom tillför syre. Det ger lättskötta och frodiga planteringar.
Se exempel på bevattningsritning och monteringsanvisning.

Ovanstående anläggning anlades i Stockholm 10 april 2013.

Planteringskärl:
I förgrunden Giò Piatto, ytterdiameter 210 cm. Innerdiameter ca 140 cm. Bevattning 4 st Flexilink 77.

I bakgrunden ett mindre kärl med ytterdiameter 145 cm. Innerdiameter ca 100 cm.
Det mindre kärlet bevattnades med 3 st Flexilink 77. Se även bevattning av kärl.
.

Till start
klicka >>